Skip to main content

Polityka prywatności

Szanując prawo do prywatności osób odwiedzających stronę internetową Laboratorium Dojrzałości (dalej: Strona) znajdującą się pod adresem senior.mbp.konin.pl informujemy, że pozyskane dane są przetwarzane zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, jest Urząd Miejski w Koninie, plac Wolności 1 (kod pocztowy: 62-500).
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z nami również mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

NAZWA realizując zadania dotyczące polityki senioralnej może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:  

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna
oraz okres przechowywania danych
Informacje
o przetwarzaniu danych
Przetwarzanie plików cookies
art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Administrator korzysta z niezbędnych plików cookie, w celu umożliwienia działania podstawowych funkcji strony.

Przetwarzanie odbywa się do momentu usunięcia lub wyłączenia ciasteczek poprzez przeglądarkę.

Umożliwienie działania podstawowych funkcji strony.

Monitoring na terenie siedziby administratora danych w celu podniesienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji
art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Nagrania obrazu są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowywane przez okres nieprzekraczający 1 miesięca od dnia nagrania lub do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu – wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Prowadzenie kontroli dostępu dla osób przebywający na terenie siedziby administratora jest naszym uzasadnionym celem, a w przypadku pracowników wynika z przepisu prawa (art.222KP).

Korespondencja
art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO

Korespondencja w sprawach dot. polityki senioralnej.

Przetwarzanie odbywa się do momentu ustania przydatności - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Prowadzenie korespondencji w celu udzielenia odpowiedzi lub wspólpracy z instytucjami i firmami.

Przetwarzanie danych w ramach profilu na portalu społecznościowym Facebook
art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Dane są współadministrowane przez administratora i portal Facebook.

Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Prowadzenie bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez portal Facebook, w tym komunikator Messenger, oraz prowadzenie działań informacyjnych i promujących.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
  • podmiotom wspierającym nasze zadania, w szczególności: dostawcom zewnętrznych usług informatycznych, 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność ich podania

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • usunięcia swoich danych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawierają przepisy art. 12–23 RODO.

Ponadto osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Czy musisz podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i ich rozliczenia oraz wywiązania się z wymogów prawa. Oznacza to, że jeśli chcesz zostać naszym kontrahentem (dostawcą, sponsorem), musisz podać swoje dane osobowe.

W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania).