Skip to main content

Deklaracja dostępności Laboratorium Dojrzałości

Laboratorium Dojrzałości zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Laboratorium Dojrzałości.

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-06-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-26.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Laboratorium Dojrzałości.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Poruszanie się po stronie możliwe jest za pomocą klawiatury.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Osoba kontaktowa: Damian Kruczkowski.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Telefon: 63 242 85 37.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony internetowej lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie (ul. Dworcowa 13)

Parking:

 • płatne miejsca parkingowe od strony ul. Dworcowej
 • wyznaczono 1 miejsce dla osób z niepełnosprawnościami

Wejście do budynku:

 • wejście główne od strony ul. Dworcowej bez barier architektonicznych
 • wejście boczne na wysokości ul. Sybiraków i Hotelu "Konin" nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami
 • możliwy wstęp z psem asystującym

Poruszanie się po budynku:

 • wejście główne - podwyższony parter (schody, winda przyschodowa):
  • Wypożyczalnia Główna
 • wejście główne - 1. piętro:
  • Dyrekcja
  • Czytelnie: Ogólna i Prasy
  • Czytelnia Internetowa
  • toalety
  • pomieszczenia biurowe
 • wejście boczne - podwyższony parter (schody, wąskie drzwi)
  • Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży
  • Wypożyczalnia Zbiorów Audiowizualnych
  • Inspektor Ochrony Danych
  • Archiwista Zakładowy

Toalety:

 • toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami (1. piętro)

Pozostałe utrudnienia:

 • brak ciągu komunikacyjnego łączącego oba wejścia
 • brak informacji głosowych i dotykowych wspierających osoby niedowidzące i niewidome
 • brak pętli indukcyjnych i innych systemów wspierających osoby słabosłyszące
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Udogodnienia:

 • w Czytelni Internetowej stanowisko komputerowe przystosowane do potrzeb osób niedowidzących

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Możliwość zmiany kontrastu.
 • Możliwość zmiany wielkości czcionki.
 • Możliwość zmiany układu strony.
 • Obsługa serwisu możliwa jest przy pomocy klawiatury i myszki.