Skip to main content
Starsza kobieta słuchająca muzyki w bibliotece. Foto by Kampus Production.
Witajcie na stronie
Laboratorium Dojrzałości.

Znajdziecie tutaj informacje potrzebne do: sprawnego poruszania się po przestrzeni miejskiej,  skutecznego załatwiania swoich codziennych spraw, spotykania ciekawych ludzi, uczestniczenia w życiu społeczno-kulturalnym miasta Konina.

Życie to nieustanny rozwój, dlatego otwarci jesteśmy na wszelkie sugestie i pomysły. Strona dedykowana jest przede wszystkim osobom w wieku dojrzałym, jednak budować tę przestrzeń mogą wszyscy. Warto być wrażliwym i uważnym.

Polityka Senioralna

Koordynator ds. polityki senioralnej


Historia i założenie

Koordynator

Konin ma koordynatora do realizacji Polityki senioralnej dla Miasta Konina na lata 2022-2030. Został nim Damian Kruczkowski – na co dzień dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie.

Budżet

Zadania kordynatora

  • współpraca z organizacjami pozarządowymi, klubami seniora, instytucjami, uczelniami,
  • nawiązanie kontaktów z środowiskiem lekarskim, organizacja cyklicznych spotkań dotyczących wymiany doświadczeń,
  • współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami w celu stworzenia sieci miejsc dodatkowych do odpoczynku dla seniorów,
  • organizowanie osiedlowych akcji integracyjnych.
Biznes i administracja

Polityka senioralna

Głównym celem wypracowania polityki senioralnej było stworzenie mieszkańcom Miasta warunków do utrzymania możliwie najdłuższego życia w zdrowiu, na zadawalającym poziomie aktywności i samodzielności.